RENOFASE

Stappenplan voor een kwaliteitsvolle energetische renovatie - Gestroomlijnd en prestatiegericht werken
Project
Met de steun van:

A_VLAIO


In samenwerking met:

KU Leuven NAV VCB Bouwunie PassiefHuisPlatform Thomas More Universiteit Gent


Website:
Startdatum: 01.09.2013
Einddatum: 31.08.2017

Verantwoordelijke :
Jeroen Vrijders

Contact:
WTCB
Lozenberg 7
B-1932 St-Stevens-Woluwe
tel. +32 (0)2 7164211
research@bbri.be

Omschrijving

Het traject RenoFase focust op innovatie bij het doordacht energetisch renoveren van woningen. Doel is om tot een kwaliteitsvolle en gestroomlijnde, efficiënte renovatie te komen, door in te spelen op het hele renovatieproces, van de analyse van de bestaande toestand, over ontwerp (o.a. via de opmaak van renovatie-masterplannen die rekening houden met gefaseerde uitvoering), uitvoering (met focus op na-isolatie van gevels) en het ondersteunen van de klant.

Doelstellingen

Er wordt gewerkt volgens 3 grote pijlers:
- Het ontwikkelen van tools, die de bestaande en nieuwe kennis en inzichten structureren. Deze tools voor architecten, aannemers, experten, … moeten toelaten een renovatieproject op een efficiënte manier vorm te geven.
- Het valideren van innovatieve materialen voor renovatie, en het ontwikkelen, in samenwerking met de materiaalproducenten en –leveranciers van innovatieve ideeën om zo nieuwe producten en oplossingen op de markt te brengen. Ook op gebied van klantbenadering en het coördineren van renovatieprocessen worden nieuwe zaken uitgewerkt.
- Tot slot wordt ook een brede ‘praktische’ implementatie beoogd, door case studies, demonstraties, informatiesessies, werfbezoeken, … om de ontwikkelde kennis en tools rechtstreeks bij de mensen in de praktijk te brengen.

Resultaten en Publicaties

In de eerste fase van het project wordt gefocust op
- het uitwerken van een praktische tool voor de analyse van de bestaande toestand. Deze systematiek laat toe een duidelijk beeld te krijgen van de woning, en dit zowel bouwtechnisch, energetisch als wat betreft de randvoorwaarden voor renovatie-ingrepen.
- De ontwikkeling van een ‘Ontwerpgids’ die architecten en aannemers toelaat een goed ‘plan van aanpak’ en de juiste renovatiemaatregelen te kiezen. Hierin wordt specifiek gefocust op ‘stap-voor-stap’ of gefaseerde renovatie. Aan deze gids wordt een ‘Cash Flow Simulator’ gekoppeld, die de meest optimale combinatie van renovatiemaatregelen op het gebied van kosten identificeert.
- Momenteel lopen ook verschillende proefopstellingen rond binnenisolatie van de gevel. Meer bepaald wordt de invloed ervan op vorstschade van de gevelsteen onderzocht, net als de specifieke omstandigheden wanneer houten balken in de gevel liggen. Ook het navullen van dunne spouwen (< 5 cm) wordt bekeken. Hierbij worden zowel de gekende systemen als innovatieve producten getest.

Een preview van de eerste resultaten kan worden gevonden op: www.renofase.be.

Vanaf september 2015 wordt gestart met de concrete implementatie, via het uitwerken van web-based tools, en via concrete projecten en case studies waarin de ontwikkelde instrumenten worden toegepast.

Terug