SMART LED

Karakterisering van de reële prestaties van LED-verlichtingsinstallaties
Project
Met de steun van:

DG04 Service public de Wallonie


In samenwerking met:

UCL


Startdatum: 01.06.2014
Einddatum: 31.05.2016

Verantwoordelijke :
Arnaud Deneyer

Contact:
WTCB
Avenue P. Holoffe 21
B-1342 LIMELETTE
tel. +32 (0)2 6557711
research@bbri.be

Omschrijving

Het doel van het project is om de bouwsector hulpmiddelen aan te reiken waarmee de prestaties van led-producten en hun gebruik in gebouwen evenals de impact ervan op het visueel comfort gekarakteriseerd kunnen worden, met als doel hun gebruik en ontwikkeling te bevorderen.

Doelstellingen

Het onderzoek SMART LED vindt plaats op twee niveaus:
- Niveau 1: led-product (led-chip, led-module, led-verlichtingsarmatuur)
- Niveau 2: led-toepassing (lokaal voorzien van led-verlichtingsarmatuur)

Het werk op het niveau van het led-product wijdt zich aan de karakteriseringscriteria en meetmiddelen. Het definieert de eigenschappen van de te evalueren led-producten en te gebruiken hulpmiddelen tijdens de karakterisering van de prestaties van de led-toepassingen in een lokaal/gebouw (niveau 2).

Het werk op het niveau van de led-toepassing in het gebouw bestaat erin de karakteriseringsmethodes en –hulpmiddelen, die voor andere traditionele lichtbronnen worden gebruikt en waarvan de prestaties perfect worden beheerst, aan te passen aan de led-toepassing.

Resultaten en Publicaties

Het SMART LED programma zal een methode, drempelwaarden en een hulpmiddel voor de ‘in situ’-karakterisering van prestaties van led-toepassingen ontwikkelen. Dit zal worden aangevuld met de uitwerking van een concrete en afdoende toepassing (kleurkarakterisering, meting van het lichtspectrum van de in situ-toepassingen).

Er zullen technologische fiches worden uitgewerkt die de voor- en nadelen van de verschillende technologieën en praktische en concrete elementen zullen toelichten.
Deze zorgen ervoor dat de kennis zal worden bestendigd om beter aan de behoeften van de bouwsector te kunnen voldoen.

Terug