Binnenisolatie van buitenmuren

Huidige stand van zaken
Project
Met de steun van:

Vlaams Energieagentschap


In samenwerking met:

KU Leuven


Website:
Startdatum: 01.01.2012
Einddatum: 30.06.2013

Verantwoordelijke :
Paul Steskens

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Het project betreft de ontwikkeling van een brochure met technische richtlijnen voor de binnenisolatie van buitenmuren.

Doelstellingen

Doelstelling van het project is het op basis van de actuele bouwpraktijk en kennis ontwikkelen van een technische handleiding voor de na-isolatie van van gevels met behulp van isolatie aan de binnenzijde. Met deze brochure kunnen bouwtechnici, ontwerpers en particulieren gemakkelijker de dialoog aangaan met een aannemer of architect.

Resultaten en Publicaties

De ontwikkelde brochure gaat in de eerste plaats in op de na-isolatie van massieve buitenmuren. Aanvullend komt ook de binnenisolatie van spouwmuren, gemene muren en binnenmuren aan bod. De brochure sluit aan op de huidige bouwpraktijk en is gebaseerd op de huidige kennis bij de onderzoeksinstellingen en de ervaringen van de bouwprofessionals. Ze geeft ook een beeld van de risico’s die binnenisolatie met zich kan meebrengen, en mogelijke oplossingen daarvoor.

Aan de hand van de ontwikkelde evaluatiemethode wordt de geschiktheid van de oorspronkelijke gevel voor het toepassen van binnenisolatie onderzocht op basis van een diagnose en inspectie. Als de gevel geschikt is bevonden voor binnenisolatie, wordt de beoogde verbetering van de thermische weerstand van de oorspronkelijke gevel bepaald. Vervolgens is het mogelijk op basis van de gepresenteerde richtlijnen de vereiste technische eigenschappen te definiëren, het systeem te kiezen en de dikte van de binnenisolatie te bepalen. Verder wordt in de brochure aandacht besteed aan de detaillering van het systeem en de bouwknopen.

Terug