SUNROOF

Bevestiging van zonnepanelen op hellende en platte daken
Project
Met de steun van:

FOD Economie Z NBN


In samenwerking met:

Von Karman Institute


Startdatum: 01.09.2013
Einddatum: 29.02.2016

Verantwoordelijken :
Benoit Parmentier , Gauthier Zarmati

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Heel wat zonnepanelen werden geplaatst op een ogenblik dat er geen specifiek normerend kader bestond voor de bevestiging en verankering van de installatie. Hierdoor en in de context van een exponentieel groeiende sector heeft dat ervoor gezorgd dat nogal wat installaties problematisch zijn wat betreft hun stabiliteit. Het is belangrijk de bestaande installaties correct te kunnen beoordelen op veiligheid en toekomstige zonnepanelen voldoende gedimensioneerd te verankeren.

Doelstellingen

In eerste instantie wil het project de windbelasting op zonnepanelen correcter bepalen. De studie combineert een grondige analyse van de berekeningen, in het buitenland bestaande rapporten en normontwerpen, een uitgebreid experimenteel programma met proeven op ware grootte op het windhuis van het WTCB en bestaande installaties, metingen in de atmosferische windtunnel en CFD-simulaties.

De resultaten van deze eerste stap zullen benut worden om na te gaan hoe de gedetailleerde windbelasting zich vertaalt in bruikbare voorschriften voor mechanische verankering bij hellende daken of ballastverankering bij platte daken. De courante verankeringsystemen zullen aan de verkregen inzichten getoetst worden met advies voor verbeteringen en optimalisatie.

Terug