GEOTHERM

Mobiliseren van thermische energieopslag en thermische inertie in grondgekoppelde concepten voor de slimme verwarming en koeling van(middel)grote gebouwen
Project
Met de steun van:

A_VLAIO


In samenwerking met:

KU Leuven VCB Bouwunie FEBE ABEF VITO Infobeton


Website:
Startdatum: 01.09.2011
Einddatum: 31.08.2017

Verantwoordelijke :
Luc François

Contact:
WTCB
Lozenberg 7
B-1932 St-Stevens-Woluwe
tel. +32 (0)2 7164211
research@bbri.be

Omschrijving

Smart Geotherm wil de toepassing van ondiepe geothermie gecombineerd met thermische buffering promoten en hierdoor een belangrijke bijdrage leveren in het streven naar ‘Bijna Energie Neutrale gebouwen'.

Doelstellingen

Door gericht onderzoek en kennistransfer wil Smart Geotherm het aandeel geothermische installaties bij nieuwe grote en middelgrote gebouwen gevoelig verhogen. Slimme besturingssytemen zullen ontwikkeld worden die de match zullen maken tussen vraag, aanbod en buffering van thermische energie. De koppeling tussen theorie en praktijk zal geschieden door het monitoren van concrete pilootprojecten. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan onderzoek naar energiepalen, de combinatie van warmtewisselaars en funderingspalen.

Resultaten en Publicaties

Een stand van zaken werd opgesteld met betrekking tot ondiepe geothermie, structurele en niet-structurele opslagsystemen. Vier verschillende typegebouwen werden geselecteerd. Deze gebouwen worden gemodelleerd en gemonitord om intelligente regelalgoritmes te ontwikkelen.

Via een webapplicatie ‘screeningstool’, beschikbaar op de website www.smartgeotherm.be, kan de gebruiker inmiddels belangrijke wettelijke en thermische parameters van een gegeven locatie raadplegen.

In Oostende werd een proefveld van energiepalen aangelegd. Deze energiepalen zijn een combinatie van paalfunderingen en bodemwarmtewisselaars en worden thermisch en mechanisch belast.

In WTCB-Contact nr. 39 (3-2013) werd een artikel gewijd aan ondiepe geothermie. Het WTCB-Contact nr. 43 (3-2014) en het dossier 2014/3.2 handelden over de thermische opslagcapaciteit van gebouwen. De technische voorlichtingsnota ‘dimensionering en installatie van verticale bodemwarmtewisselaars is bijna een feit.

Tal van andere artikels werden in vakbladen gepubliceerd. Lezingen en seminaries werden gehouden.

De opgedane kennis en ervaring zal de volgende jaren verder worden verspreid zodat de drempels voor de toepassing van ondiepe geothermie worden verlaagd.

Terug