DURAPERF

Duurzaamheid van de prestaties van energetisch verbeterd schrijnwerk
Project
Met de steun van:

DG06 Service public de Wallonie


Startdatum: 01.12.2011
Einddatum: 31.05.2014

Verantwoordelijke :
Vincent Detremmerie

Contact:
WTCB
Avenue P. Holoffe 21
B-1342 LIMELETTE
tel. +32 (0)2 6557711
research@bbri.be

Omschrijving

De verbetering van de thermische prestaties van schrijnwerk kan, in bepaalde gevallen, de andere essentiële prestaties waaraan het schrijnwerk moet voldoen in het gedrang brengen, zoals de lucht- en waterdichtheid en de mechanische weerstand.
Gezien de relatief lange, verwachte levensduur van de gebouwschil is de duurzaamheid van de prestaties primordiaal.

Resultaten en Publicaties

De thermische prestaties van de schrijnwerkelementen, weerhouden door de industriële partners, werden bepaald op basis van numerieke modeleringen. Verschillende wijzigingen werden voorgesteld teneinde ze te verbeteren. Hydrische modellen hebben toegelaten de factoren die gevoelig zijn aan migratie van waterdamp te benadrukken (intrinsieke biologische duurzaamheid van het hout, onderhoud, beschadigd profiel of afwerkingslaag, niet-perfecte of beschadigde hoekverbinding, …).

Splijttesten op gelijmde, gelamelleerde profielen die in de samengestelde schrijnwerkelementen zijn geïntegreerd, evenals mechanische en dichtheidsproeven op de hoeken werden uitgevoerd. Hierdoor werden verbeteringen (lijmtype, samenvoegingsmethode,…) voorgesteld om te voldoen aan de eisen van de in België geldende documenten. Vervolgens werden de andere, essentiële prestaties (lucht- en waterdichtheid, mechanische weerstand …) van deze elementen geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Versnelde verouderingsproeven hebben toegelaten de besluiten te bevestigen van de numerieke simulaties uitgevoerd tijdens proeven op profielen, samenstellingen en schrijnwerkelementen. Deze proeven werden uitgevoerd om de duurzaamheid van de door de industriële partners geselecteerde elementen te bestuderen in nieuwe en beschadigde toestand.

Een handleiding van goede praktijk voor het ontwerp en de realisatie van buitenschrijnwerk met hoge, duurzame energieprestaties zal weldra voorgesteld worden.

Artikel « Een blik op houten vensters met hoge energieprestaties », WTCB Contact nr 42 (2-2014)

Presentatie « Détail des chassis »

Presentatie « Fenêtre – performances énergétiques »

Terug