NA VERLICHTING

Normen- Antenne Verlichting
Project
Met de steun van:

FOD Economie Z NBN


In samenwerking met:

Tecnolec


Website:
Startdatum: 01.01.2017
Einddatum: 31.12.2017

Verantwoordelijken :
Arnaud Deneyer , Bertrand Deroisy , Véronique Vanwelde

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

De Normen-Antenne Verlichting, beheert door het WTCB en Tecnolec sensibiliseert en informeert de bedrijven, in het bijzonder de KMO’s, aangaande de normen met betrekking tot verlichting en het visueel comfort.

Doelstellingen

De Normen-Antenne stelt een informatieservice voor aan bedrijven, in het bijzonder aan KMO’s, hoofdzakelijk aangaande de normalisatie.

Het doel is:
- Informatie te verstrekken aan bedrijven omtrent normen in voorbereiding en de nieuwe normen (stand van zaken van de normalisatie in verschillende domeinen, artikels, cursussen, conferenties).
- Individuele assistentie te verlenen aan bedrijven bij problemen in onderzoek, interpretatie en toepassing van de normen.
- Eenvoudiger aantonen van de belangen van de KMO’s bij het uitwerken van de normen.

Resultaten en Publicaties

De Normen-Antenne concentreert zich op daglicht en kunstlicht.

Voor elk van de twee thema’s, richt ze zich op het product en op de toepassing.

De Normen-Antenne 'Verlichting' zal gedurende het jaar 2016 een berekeningsmodule ontwikkelen om de prestaties van een verlichtingsinstallatie te berekenen (bvb: berekening volgens de norm EN15193-1 du LENI – Lighting Energy Numeric Indicator).

Op de website zal, door middel van videofilms, aandacht besteed worden aan belangrijke punten, specifiek voor normen. Daarnaast wordt ook een serie «Best Practice Examples» voorgesteld met geslaagde illustraties van correcte implementatie van de normalisatie.

Ook zullen een aantal «aandachtspunten» worden besproken met betrekking tot bepaalde recente, in de praktijk ervaren, problemen.

De Normen-Antenne zal eveneens een maturiteitsschaal opmaken voor led en OLED-producten die een dynamisch, coherent en evenwichtig overzicht zal geven van het gebruik van de led en de OLED.

Terug