PRO3

Prefab-Renovatie-Oplossingen voor de tertiaire gebouwsector
Project
Met de steun van:

A_VLAIO


In samenwerking met:

Universiteit Gent


Startdatum: 01.10.2015
Einddatum: 30.09.2017

Verantwoordelijken :
Michael de Bouw , Lieven De Geetere

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Het project “PRO3 - Prefab-Renovatie-Oplossingen voor de tertiaire gebouwsector” richt zich op prefab renovatie-oplossingen die toelaten om op een snelle en herhaalbare manier de bestaande gebouwschil te renoveren. Focus ligt op de tertiaire gebouwsector zoals kantoren, ziekenhuizen of scholen.

Doelstellingen

Het TETRA project PRO3 is opgezet door de Universiteit Gent in samenwerking met het WTCB en beoogt om de prefab renovatie in Vlaanderen te stimuleren door prefab-renovatie oplossingen uit te werken voor courante typologieën van tertiaire gebouwen. Bijzondere aandacht gaat naar prefab-concepten met integratie van HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) en de optimalisatie voor de verankering vanuit thermisch oogpunt. De prefab-renovatie-concepten worden tevens geoptimaliseerd vanuit akoestische prestaties en brandveiligheid.

Resultaten en Publicaties

Het TETRA project PRO3 bouwt voort op de kennis van het WTCB project AIM-ES. Beoogde resultaten zijn een naslagwerk en een matrix voor innovatieve prefab-oplossingen. Een industrie-gebruikersgroep begeleidt het project.

Terug