MUTATIE+

Mutatiewoningen harmonieus geüpgraded met modulaire technieken in functie van levensloop, leefcomfort en energiebesparing
Project
Met de steun van:

A_VLAIO


In samenwerking met:

Confederatie Bouw Limburg KU Leuven Hogeschool PXL ENTER Univ. Hasselt


Startdatum: 15.08.2014
Einddatum: 14.08.2018

Verantwoordelijke :
Michael de Bouw

Contact:
WTCB
Lozenberg 7
B-1932 St-Stevens-Woluwe
tel. +32 (0)2 7164211
research@bbri.be

Omschrijving

Door aanpassingen zowel op energetisch vlak als op vlak van leefbaarheid van de woning samen uit te voeren tijdens het mutatiemoment tussen twee huurders, kunnen belangrijke besparingen gerealiseerd worden in tijd en geld. De proeftuin Mutatie+ zal een stappenplan uitwerken, waarin ook latere aanpassingen inzake energie en levenslang wonen voorbereid worden. Het technisch concept is opgebouwd uit geïndustrialiseerde 3D-modules, die innovatieve koppelingen tussen technologie, bouwdelen en installaties bevatten. De modules zijn uitwisselbaar en zorgen voor in de tijd aanpasbare woningen in functie van de wensen van de bewoner.

Doelstellingen

Mutatie+ heeft als doel te onderzoeken hoe een individuele woning, gebouwd vóór 1995, kan gerenoveerd worden tot een BEN-woning, waarbij tegelijkertijd belangrijke andere ingrepen worden uitgevoerd, zoals bv. een badkamer- of keukenrenovatie. Daarnaast wordt bij Mutatie+ ook ingezet op levenslang wonen (aanpassen woning voor minder-validen, kangoeroe-woningen,…) en de verbetering van het binnenklimaat.

Resultaten en Publicaties

De woningen die Mutatie+ zal renoveren zijn gelegen in Genk, meer bepaald in de wijken Vlakveld en Zwartberg. Ze zijn gebouwd rond 1950 en worden ter beschikking gesteld door een sociale huisvestingsmaatschappij. Momenteel worden de eerste concepten uitgewerkt en zijn de voorbereidingen aan de eerste renovatie begonnen.

Op het einde van het project wordt Mutatie+ eveneens uitgerold naar de Vlaamse particuliere renovatiemarkt én wordt toepassing binnen de nieuwbouw onderzocht.

Het project Mutatie+ is complementair aan, en werkt nauw samen met de andere Limburgse projecten EcoRen en Werfgoed.

Terug