NA AKOESTIEK

Normen-Antenne Akoestiek
Normen-Antenne
Met de steun van:

FOD Economie Z NBN


Website:
Startdatum: 01.01.2017
Einddatum: 31.12.2017

Verantwoordelijken :
Maud Géhu , Bart Ingelaere , Debby Wuyts

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

De Normen-Antenne Akoestiek is gericht op bedrijven, in het bijzonder KMO’s, die in hun activiteiten binnen de bouwsector geconfronteerd worden met de complexe realiteit van akoestische normen. Het op de voet volgen van de stand van zaken en anticiperen op toekomstige normevoluties kan immers een belangrijk economisch voordeel inhouden voor het bedrijf. De informatieverstrekking vanuit de NA handelt voornamelijk over internationale meet- en voorspellingsmethoden voor de bepaling van akoestische gebouw- en productprestaties (o.a. EN ISO 10140-, EN ISO 717-, EN ISO 16283-, EN 12354-normenreeksen) en nationale normcriteria met betrekking tot het akoestisch comfort in gebouwen (NBN S01-400-normenreeks).

Doelstellingen

Binnen de NA Akoestiek wordt in de eerste plaats de nodige norm-gerelateerde informatie verworven, voornamelijk door het actief opvolgen van de (bouw)akoestische normevoluties in de desbetreffende ISO/CEN normalisatiecomités en werkgroepen. Deze informatie wordt vervolgens aangewend om een sensibilisatie-opdracht te vervullen en waar nodig technische ondersteuning te bieden aan de KMO binnen de bouwsector. De verscherpte kennis en het verbeterde inzicht in de akoestische normmaterie die deze dienstverlening beoogt, moet het bedrijf in staat stellen haar aangeboden diensten en/of producten zo fijn mogelijk af te stellen op de huidige, of beter nog, toekomstige normcontext.

Resultaten en Publicaties

Met het oog op een doeltreffende informatieverspreiding en sensibilisering, werd in 2015 vanuit de NA Akoestiek een 30-tal informatiesessies en seminaries georganiseerd. De klemtoon lag voornamelijk op thermisch-akoestische renovatietechnieken, akoestisch comfort in houtbouw en akoestische nieuwbouwconcepten, geënt op de normatieve comfortcriteria (NBN S 01-400-normenreeks). Ook de WTCB-dossiers gepubliceerd in 2015 kaderen binnen de actuele normcontext: Richtlijnen voor het optimaliseren van de bouwsystemen (WTCB Contact 2015/01.04) en waterafvoer installaties volgens de geldende normvoorschriften (WTCB Contact 2015/03.16). Tot slot werd de informatie op de website NA Akoestiek regelmatig geactualiseerd. Een gloednieuwe versie die in 2016 online gaat, is inmiddels in de maak, met het oog op een nog efficiëntere toegang tot de meeste relevante akoestische norminformatie.

Terug