NA GEVELS

Normen-Antenne Manueel bediende en aangedreven gevelelementen
Normen-Antenne
Met de steun van:

FOD Economie Z NBN


In samenwerking met:

SIRRIS


Website:
Startdatum: 01.01.2017
Einddatum: 31.12.2017

Verantwoordelijke :
Erik Kinnaert

Contact:
WTCB
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
tel. +32 (0)2 502 66 90
research@bbri.be

Omschrijving

Deze Normen-Antenne (NA), opgericht door het WTCB in samenwerking met SIRRIS, heeft betrekking op elektrisch aangedreven en manueel bediende gevelelementen zoals deuren, ramen, poorten, luiken, blinden en zonneweringen.

Aangedreven gevelelementen vallen sinds enkele jaren onder een aantal Europese Richtlijnen (met name de ‘Laagspanningsrichtlijn’, de Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit en de ‘Machinerichtlijn’) waardoor de CE-markering verplicht is.

Sinds de vermelding van een reeks productnormen in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie, is nog een bijkomende Richtlijn, de Bouwproducten Verordening (BPV) van toepassing voor de meerderheid van gevelelementen, dit dus niet alleen voor manueel bediende gevelelementen maar ook voor aangedreven deuren en ramen, zonneweringen, rolluiken en poorten. Voor deze producten is de CE-Markering volgens de BPV (voorheen BPR, Bouwproducten Richtlijn) ondertussen ook verplicht.

De NA ‘Manueel bediende en aangedreven gevelelementen’ staat klaar om de bouwprofessionelen bij te staan bij het verwerken van deze grote toevloed aan documenten en om hen te informeren over de normalisatie in dit domein.

Resultaten en Publicaties

In 2016 heeft het Normen Antenne (NA) team 3 infoavonden georganiseerd op 3 locaties in Vlaanderen. Tijdens de infoavonden werd het vernieuwde typebestek voor inbraakwerende gevelelementen (vensters en deuren) met inbraakweerstandsklasse RC2 (NBN EN 1627:2011) aangekondigd en voorgesteld. Er werd ook aandacht besteed aan de uitleg van de context waarbinnen het vernieuwde typebestek beoogd is om gebruikt te worden. Daarnaast werd er gefocust op een aantal belangrijke actuele thema’s die een invloed hebben op de dagelijkse praktijk m.b.t. de CE markering van aangedreven gevelelementen. Zo werd in 2016 de nieuwe laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU (LVD), de nieuwe EMC-richtlijn (2014/30/EU) en de nieuwe radio-apparatuurrichtlijn 2014/53/EU (RED) van toepassing. Binnen de schoot van de multidisciplinaire werkgroep werd een presentatie voorbereid om schrijnwerkers, plaatsers en fabrikanten van aangedreven poorten, rolluiken, binnen- en buitenzonweringen te informeren naar de gevolgen voor de CE-markering van deze aangedreven gevelelementen. Deze presentatie werd gebruikt tijdens deze informatieavonden.

In 2016 werd het geactualiseeerde typebestek voor inbraakwerende gevelelementen (vensters en deuren) met inbraakweerstandsklasse RC2 (NBN EN 1627:2011) gefinaliseerd in het Frans en in het Nederlands. Dit typebestek werd op 1 februari 2017 voor de de gehele sector, zowel in Vlaanderen als Wallonië, beschikbaar gesteld via de Normen Antenne website.

Terug