Energieprestaties

TC 'Hygrothermie'

Het Technisch Comité Hygrothermie spitst zijn aandacht niet alleen toe op de thema's vochttransport en warmteoverdracht, maar ook op de energieprestaties van gebouwen in ruime zin. Gelet op het feit dat zijn activiteiten eerder gericht zijn op welbepaalde thema's dan op een specifiek bouwberoep, kan het beschouwd worden als een van de horizontale Technische Comités van het WTCB. Het TC Hygrothermie werkt dan ook nauw samen met alle andere Technishe Comités.

Video

Ik heb persoonlijk advies nodig