BIM & ICT
BIM & ICT Information Logo

BIM, belangrijker dan ooit

Er heerst tegenwoordig heel wat opwinding over de digitalisering van de bouwsector. Het BIM-proces (Building Information Model / Modelling / Management) draagt hiertoe bij doordat het de manier van ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen drastisch omgooit.

Bij dit model volgen de projectpartners een gezamenlijke, geïntegreerde aanpak die de samenstellende onderdelen van een gebouw en hun eigenschappen met elkaar in verband brengt. Dit stelt de gebruikers niet alleen in staat om de uitwerking en de uitvoering van hun projecten te versnellen, maar ook om de bouw- en beheerskosten te verlagen.

Publicaties

Digital Construction Brussels: een geslaagde eerste editie!
WTCB-Dossiers

Op 11 en 12 oktober jongstleden vond in de Wild Gallery te Vorst het allereerste sectorale salon plaats dat volledig in het teken stond van de digitalisering in de breedste zin van het woord. Het WTCB en de Confederatie Bouw hebben voor deze eerste editie, die voorbehouden was voor de bouwprofessionelen, alles uit de kast gehaald om een brede waaier aan digitale oplossingen voor te stellen die de dagelijkse opdrachten van de bouwbedrijven kunnen vergemakkelijken. En dat dit evenement een daverend succes was, mag blijken uit de volgende cijfers: meer dan 1.500 bezoekers en 60 presentaties over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals BIM, drones, 3D-printing, 3D-scanning, planning- en kostprijsberekeningstools en e-facturatie, (...)

Welke classificatie(s) voor BIM?
WTCB-Dossiers

Gelet op het toenemende gebruik van BIM en de verhoging van de hoeveelheid informatie die beheerd moet worden binnen een project, is het noodzakelijk om de gegevens uit het digitale model zodanig te structureren dat ze geëxploiteerd en op het juiste ogenblik uitgewisseld kunnen worden. Het gebruik van een classificatiesysteem kan hierbij een handig hulpmiddel vormen en dit, des te meer indien de verschillende betrokkenen gedurende de volledige levensduur van het project dezelfde classificatie blijven hanteren.

Stappenplan voor de implementatie van BIM.
WTCB-Dossiers

De implementatie van BIM in een bedrijf gebeurt niet van vandaag op morgen. Deze overstap dient geleidelijk aan te verlopen. Zodoende kan men gaandeweg de nodige ervaring opbouwen en bijsturen waar nodig. Dit artikel geeft een plan van aanpak om zowel grote als kleine bouwbedrijven hiermee op weg te helpen.

Neem uw agenda erbij!
WTCB-Dossiers

Het WTCB en de Confederatie Bouw wijden hun volgende Summer University, die zal doorgaan op 12 september 2017, aan het lean bouwen. Een ander initiatief dat ze op poten zetten, is het eerste grote Belgische sectorale salon omtrent BIM en de moderne communicatietools: de BIM Brussels Digital Construction Days, die op 11 en 12 oktober 2017 zullen plaatsvinden.

3D-scanning ten dienste van de aannemer: de mogelijkheden van digitalisering in hoge resolutie.
WTCB-Dossiers

Tegenwoordig wordt er steeds vaker gebruikgemaakt van 3D-modellen van gebouwen. Bij nieuwbouwprojecten kan de architect bijvoorbeeld 3D-bouwplannen ontwerpen en zo een virtueel model van de toekomstige ontwikkelingen creëren. Ook indien het project bestaande infrastructuren betreft, kan het modelleringsproces sterk vereenvoudigd worden. De geometrische opmetingstechnieken werden immers gemoderniseerd en er bestaan inmiddels zeer performante oplossingen voor volledige driedimensionale weergaven van gebouwen: de vorm, de afmetingen, de omvang en zelfs de colorimetrie kunnen tegenwoordig automatisch omgezet worden naar een digitaal formaat.

De activiteiten beter organiseren met een digitale planning.
WTCB-Dossiers

- Digitale planning - Hergebruik van typeprojecten - Beschikbaarheid van resources - Communicatie tussen de betrokken partners

Eenvoudiger aankopen dankzij de digitalisering.
WTCB-Dossiers

Het gebruik van de juiste software kan een grote hulp zijn bij de voorbereiding van het project, zeker indien men te maken heeft met een twijfelende klant. Door alles in een softwaretool te gieten, heeft de aannemer de vrijheid om aanpassingen door te voeren wanneer hij of de klant het wenst.

BIM bij de offerte en de bestelling.
WTCB-Dossiers

Ondanks het feit dat BIM een goede en vroege samenwerking vraagt, verschijnt de aannemer gewoonlijk pas op het toneel in de offerte- en bestellingsfase. In dit stadium dient hij zijn prijs op te maken voor het voorgestelde ontwerp en eventuele varianten aan te reiken. BIM kan hierbij een handig hulpmiddel vormen.

Informaticatoepassingen om de kostprijs te berekenen.
WTCB-Dossiers

Informaticatoepassingen worden ingezet om gedetailleerde kostprijsberekeningen op te stellen en op die manier noodzakelijke inzichten te verwerven en het bedrijf uit te bouwen tot een blijvend competitieve onderneming.

De 4e industriële revolutie: digitale technologieën ten dienste van onze beroepen.
WTCB-Dossiers

De 4e industriële revolutie of 'Industrie 4.0' berust op een nieuwe manier om de productie te organiseren. De onderling verbonden technologieën en het internet der dingen vormen de spil van deze revolutie. De technologie stelt zich met andere woorden meer dan ooit ten dienste van de bouwsector. Ze verdient dus zeker onze aandacht, al moet de technologische vooruitgang steeds nauwkeurig opgevolgd worden. Dit is precies de rol van het Technische Comité BIM & ICT.

BIM bij de werfvoorbereiding en de aankoop.
WTCB-Dossiers

Tijdens de werfvoorbereiding en de aankoop kan BIM van pas komen om hoeveelheden af te leiden en kwalitatieve uitvoeringsplannen op te stellen. Daarnaast laat het zich ook gemakkelijk combineren met planning, prefabricage en digitale hulpmiddelen.

Track-and-trace en tijdregistratie.
WTCB-Dossiers

Gelet op het feit dat werknemers in de bouwsector vaak op verschillende locaties actief zijn, kunnen track andtrace- en tijdregistratiesystemen een belangrijk hulpmiddel zijn.

Digitale hulpmiddelen om werven op te volgen.
WTCB-Dossiers

Niet alle projecten lopen altijd van een leien dakje. Met de hand geschreven opmerkingen formuleren, verwerken en opvolgen is lastig en het vergt uren tijd om alle gegevens in te voeren op kantoor en te delen met de betrokkenen.

BIM bij de uitvoering en aan het einde van de werken.
WTCB-Dossiers

Het gebruik van BIM heeft voor de aannemer een aantal belangrijke voordelen te bieden tijdens de uitvoeringsfase en dit, niet alleen op de bouwplaats zelf, maar ook voor wat de opvolging van de werken, de planning en het budget betreft. Ook wanneer de werken ten einde zijn, kan BIM nog goed van pas komen bij de opstelling van as-built-gegevens en het gebouwbeheer.

Het Technische Comité BIM & ICT staat paraat.
WTCB-Dossiers

Er bestaat vandaag de dag geen enkele twijfel meer over het nut van de digitale technologieën in de bouwsector en dit, ongeacht de rol van het bedrijf of zijn omvang. Deze ingrijpende verandering belangt iedereen aan.

Een offerte opmaken met behulp van een webshop.
WTCB-Dossiers

Een offerte opstellen met de meest actuele prijzen is niet altijd even eenvoudig. Er zijn verschillende manieren om deze prijzen te achterhalen, afhankelijk van de middelen en de tijd die er voorhanden zijn. In eerste instantie kan men ze opzoeken in lijsten, catalogi of facturen. Indien dat niet de gewenste informatie oplevert, kan men informatie inwinnen bij de leveranciers zelf. Als deze niet tijdig reageren, kan men ook een inschatting maken op basis van eerdere prijzen of vergelijkbare producten. Dit is echter arbeidsintensief, tijdrovend en biedt geen garantie op succes. Gelukkig bestaan er ook nog andere performantere technieken.

ICT ten dienste van de aannemer.
WTCB-Dossiers

Een efficiënte informatie-uitwisseling is onmisbaar voor de goede werking van een bouwbedrijf en het beheer van het bouwproces. De informatie- en communicatietechnologieën (ICT) bieden steeds meer mogelijkheden om op een efficiënte manier te communiceren met de partners. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende communicatiemogelijkheden.

Een klare kijk op BIM.
WTCB-Dossiers

BIM is een nieuwe manier van werken die zowel op nationaal als op internationaal niveau een groeiend succes kent. Zo passen alsmaar meer grote én kleine bedrijven BIM toe in hun bouwprojecten. Maar wat is BIM nu precies? In dit artikel proberen we deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.

De verschillende bouwprocessen.
WTCB-Dossiers

De organisatie van een project of een werf kan opgesplitst worden in verschillende processen overeenkomstig de stappen waarin een bouwplaats uitgevoerd wordt. Zo onderscheiden we de opmaak van de prijsofferte, de bestelling door de klant, de werfvoorbereiding, de aankoop van de materialen, de uitvoering en het einde van de werken.

Wacht niet langer met digitaliseren.
WTCB-Dossiers

De laatste jaren werd er vaak een beroep gedaan op de bouwsector om via innovatie antwoorden te vinden op de maatschappelijke en ecologische uitdagingen. Zowel op het vlak van bouwen als renoveren zijn er tegenwoordig heel wat veranderingen en nieuwe verplichtingen. Dankzij BIM en de digitale technologieën liggen de mogelijkheden om te blijven innoveren binnen ieders bereik.

Een overzicht van enkele bestaande tools op het internet.
WTCB-Dossiers

Naast de tools die het WTCB aanbiedt, bestaan er nog talloze andere digitale tools die de aannemers kunnen helpen bij de uitvoering van hun werkzaamheden tijdens de verschillende fasen van het bouwproces. In dit artikel bespreken we twee oplossingen die reeds door tal van kleine ondernemingen gebruikt worden.

Enkele beschikbare tools op de WTCB-website.
WTCB-Dossiers

Het WTCB biedt bedrijven meerdere digitale tools aan die hen kunnen helpen tijdens de verschillende fasen van het bouwproces. In dit artikel stellen we er u enkele voor, maar vooral onze website is een ware goudmijn voor wie meer wil ontdekken.

Industrie 4.0: experten aan het woord.
WTCB-Dossiers

Om de bouwsector goed te kunnen bijstaan bij de digitale veranderingen, moet het WTCB luisteren naar de noden en vragen uit de praktijk. Het panelgesprek op het evenement HORIZON 2020 op 23 november 2016 is hiervan een mooi voorbeeld. De interactie tussen een publiek van bouwprofessionelen en enkele experten op het vlak van BIM en ICT bracht interessante inzichten naar voren.

3D-printen en patrimonium.
WTCB-Dossiers

Ons gebouwenpatrimonium werd door de jaren heen verrijkt met talloze decoratieve, sculpturale toepassingen van natuursteen, pleisterwerk, keramiek en andere materialen. Het conserveren en restaureren van die pracht van weleer vormt een belangrijke uitdaging waarvoor de vakman vandaag de dag een beroep kan doen op een brede waaier van nieuwe technologieën. Dit artikel spitst zich toe op de techniek van het 3D-printen.

HORIZON 2020, samen de toekomst tegemoet.
WTCB-Dossiers

Op 23 november laatstleden stelde het WTCB aan de leden van zijn Technische Comités en hun werkgroepen zijn tweede visierapport HORIZON 2020 - een goede weerspiegeling van de werkprogramma's - voor. Deze werkprogramma's worden opgesteld in samenspraak met de actoren uit de sector en hebben tot doel om te anticiperen op de implicaties die bepaalde stromingen kunnen hebben op onze manier van bouwen of renoveren. Na een kort overzicht van de activiteiten van de afgelopen jaren, richt dit visierapport de schijnwerpers op de toekomstige uitdagingen. Hoewel de drie grote thema's die in 2013 afgebakend werden nog steeds globaal van toepassing zijn, hebben er zich een aantal markante evoluties voorgedaan, op het vlak van de circulaire economie, de bouwsystemen en de 4e industriële revolutie.

BIMportal.be: de Belgische referentieportaalsite rond BIM en ICT.
WTCB-Dossiers

Digitale toepassingen, zoals BIM, winnen binnen de bouwsector steeds meer terrein. Om alle informatie hieromtrent gemakkelijk vindbaar en toegankelijk te maken, wordt deze gecentraliseerd op een portaalsite rond BIM en ICT: BIMportal.be.

BIM & ICT: van virtualiteit naar realiteit.
WTCB-Dossiers

De fragmentering van de bouwsector vormt al jaar en dag een obstakel voor de informatie-uitwisseling en samenwerking en remt zo de doorgedreven industrialisering van het bouwproces af. Kan men er vandaag de dag nog aan twijfelen dat de digitalisering ten goede komt van de kwaliteit en competitiviteit? Wij denken alvast van niet.

Lean, Bim, industrialisatie ... De bouwsector kent een ware revolutie!
WTCB-Dossiers

De bouwsector kent een ware revolutie ... De toenemende digitalisering, industrialisering en robotisering van de sector zorgt immers voor een verbetering van de productiviteit en de kwaliteit. Wat houdt het lean bouwen in? En het BIM? Dit hulpmiddel zal tijdens de studiedag 'De bouw in het digitale tijdperk' van 12 september 2016 besproken worden. Ook de huidige en toekomstige evoluties zullen aan bod komen.

Schijnwerpers op het nieuwe Technische Comité 'BIM & ICT'.
WTCB-Dossiers

De digitalisering van de bouwsector staat tegenwoordig in de kijker. Het BIM (Building Information Model / Modelling / Management) brengt een radicale verandering teweeg in de manier van ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen. Met het oog hierop heeft het WTCB een nieuw Technisch Comité 'BIM & ICT' opgericht met als doel de onderzoeks- en informatieactiviteiten te coördineren en de normalisatieactiviteiten op te volgen.

BIM : samenwerken is de boodschap.
WTCB-Dossiers

Het werken met een Bouw Informatie Model (of BIM) heeft als oogmerk om te komen tot een integrale aanpak van alle projectgerelateerde informatie. Dit vergt een andere, meer objectgerichte werkwijze, waarbij de uitkomst positief is voor de gehele bouwketen.

De toekomst luidt veelbelovend "BIM".
WTCB-Dossiers

Principe en voordelen van een "BIM" (Building Information Model) voor het bouwproces.

WTCB-bibliotheek

Ontdek nog meer publicaties over BIM in de WTCB-bibliotheek

WTCB-publicaties

Bouwsoftware

Zoek in de Techcomsoft-databank naar interessante bouwsoftware voor verschillende toepassingen.

TC BIM & ICT

De eerste vergadering van het Technisch Comité BIM & ICT is gepland voor eind april 2016. Na deze vergadering zal hier alle informatie over het werkprogramma en de samenstelling terug te vinden zijn.