Architecten

Het Technische Comité Architecten van het WTCB

Het TC Architecten vormt de verbinding tussen de beroepsverenigingen van architecten en het WTCB en de bouwondernemingen. Binnen het WTCB vormt het een platform van dialoog met de 14 andere Technische Comités van het Centrum (Ruwbouw, Schrijnwerken, Dakbedekkingen, Hygrothermie, …).

Historiek

Het WTCB speelt een sleutelrol in de bouwsector die voortdurend evolueert en neemt daarom actief deel aan onderzoek, ontwikkeling en informatie binnen dit domein. Dit is ook de reden waarom architecten de wens hebben uitgedrukt om een technisch uitwisselingsplatform op te richten met het Centrum. In november 2008 is het TC Architecten gestart met zijn activiteiten.

De eerste voorzitter van het TC Architecten was André De Herde (ir architect – professor UCL). In oktober 2009 nam Robert De Lathouwer (ir architect - bureau ARTEX en professor KUL) de fakkel over. Sinds 2013 neemt Michel Procès (architect - professor UCL-LOCI) het voorzitterschap waar. De ingenieurs-animatoren van het WTCB zijn Peter Wouters (ir architect, directeur Ontwikkeling en Valorisatie) en Dominique Langendries (ir architect, senior projectleider van de Afdeling Gebouwschil en Schrijnwerk).

Het Comité bestaat uit 30 architecten, zowel Nederlandstaligen als Franstaligen, die aangeduid zijn door hun beroepsorganisatie. Ze bekleden een mandaat van vier jaar.

Werkthema's

Het doel van het Comité is niet architectuur bespreken, maar wel de technische aspecten van de kunst van het bouwen. De kernwoorden zijn interactie en informatie. Via het Comité komen de deelnemers op regelmatige basis meer te weten over de initiatieven van het WTCB op het vlak van onderzoek, ontwikkeling, normalisatie, certificatie, pathologie van gebouwen, alsook over publicaties, cursussen en conferenties georganiseerd door het Centrum. Een groot deel van de leden is ook lid van een ander Technisch Comité van het WTCB of neemt actief deel aan werkgroepen.

De leden van het TC komen 3 maal per jaar samen rond actuele technische thema’s. Op het einde van de vergadering, wordt er een synthese opgesteld van de punten die belangrijk zijn voor de architect bij de uitvoering.

Deze worden gepubliceerd in de rubriek ‘Technische aandachtspunten’ die via de beroepsorganisaties en het magazine Arch-Index verspreid wordt.

De rubrieken van de laatste jaren zijn tevens hieronder terug te vinden in pdf-formaat:

2017 2016 2014 2013 2012 2011

In aanvulling op de besprekingen tijdens de vergaderingen van het TC, worden sommige onderwerpen behandeld in kleinere werkgroepen. Voorbeelden:

  • Ondersteuning voor het opstellen van de praktische gids ‘De regels van goed vakmanschap en de kwaliteitskeurmerken in de bouwsector’ gepubliceerd in 2015 bij Larcier (tot nu toe alleen maar in het Frans te krijgen)
  • Discussies over de productie en voorstelling van bouwdetails.

Leden

Last update: maart 2016
Voorzitter Leden Ingenieurs-animatoren Ingenieurs TAC
Procès M. Alboort J.
Beke J.
Bourgois C.
Boutemadja A.
De Clerck D.
De Lathouwer R.
De Smet P.
Embrechts J
Geens E.
Germijns E.
Glaude J.
Hermans T.
Huysmans N.
Krokaert H.
Lamy T.
Laporta P.
Lemmens C.
Luyckx F.
Mariën J.
Modave T.
Motte S.
Nuytten A.
Poncin H.
Serck T.
Versluys D.
Verspeurt A.
Willem K.
Langendries D.
Wouters P.
Wagneur M.