De Technische Comités van het WTCB

Spiegels van de bouwberoepen

Binnen het WTCB is elk bouwdomein vertegenwoordigd door een Technisch Comité dat voorgezeten wordt door een bouwaannemer, die hierbij ondersteund wordt door collega’s uit zijn vakgebied en andere deskundigen (architecten, studiebureaus …). Op deze manier wordt het onderzoek dat verricht wordt binnen de Comités en de verschillende werkgroepen gestuurd vanuit de praktijk. De onderzoeksresultaten kunnen met andere woorden rechtstreeks op bruikbare wijze naar de werkvloer overgedragen worden.

Hieronder kan u twee korte video’s terugvinden waarin de werking van de Technische Comités toegelicht wordt.

De basis van het WTCB

De Technische Comités van het WTCB staan naast de hoogste bestuursorganen, de Algemene Raad en het Vast Comité (*), en vormen de garantie dat het onderzoek van onze instelling afgesteld is op de concrete noden van de sector. De werking van de verschillende Comités en hun werkgroepen wordt steeds in goede banen geleid door een of meerdere ingenieurs-animatoren van het WTCB.

Door het steeds veranderende karakter van de bouwsector, hebben ook de Technische Comités al verschillende veranderingen ondergaan. Vandaag de dag zijn er elf verticale (specifieke bouwberoepen), en vier horizontale (invloed op alle bouwberoepen) Technische Comités. Met daarnaast nog een Technisch Comité waar overleg gepleegd wordt met de architecten.

Overzicht huidige Technische Comités
RuwbouwRuwbouw en algemene aanneming (opgericht in 1960) Sanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallatiesSanitaire en industriële loodgieterij, gasinstallaties (opgericht in 1960)
Verwarming en klimaatregelingVerwarming en klimaatregeling (opgericht in1960) SchrijnwerkenSchrijnwerken (opgericht in 1960)
Schilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingenSchilderwerk, soepele muur- en vloerbekledingen (opgericht in 1960) Steen en MarmerSteen en Marmer (opgericht in 1961)
Harde muur- en vloerbekledingenHarde muur- en vloerbekledingen (opgericht in 1960) Plafonneer- en voegwerkenPlafonneer-, voeg- en gevelwerken (opgericht in 1989)
GlaswerkenGlaswerken (opgericht in 1961) HygrothermieHygrothermie (opgericht in 1960)
DichtingswerkenDichtingswerken (opgericht in 1960) AkoestiekAkoestiek (opgericht in 1982)
DakbedekkingenDakbedekkingen (opgericht in 1978) ArchitectenBIM & ICT (opgericht in 2016)
  ArchitectenArchitecten (opgericht in 1987)

Werkwijze

Een eerste taak van de Technische Comités is de aansturing van het onderzoek volgens de 'bottom-up'-benadering, die binnen het WTCB fundamenteel geacht wordt. Dankzij deze manier van werken is het de sector zelf die de onderzoeksnoden bepaalt in samenspraak met de ingenieurs van het Centrum en dit, in tegenstelling tot de 'top-down'-methode, waarbij het werkprogramma van bovenaf door de overheid of een andere instantie opgelegd wordt.

Een tweede, minstens even belangrijke taak is de verspreiding van de onderzoeksresultaten naar de praktijk. Zo spelen de Technische Comités een essentiële rol bij het tot stand komen van onder andere de Technische Voorlichtingen, die gewoonlijk aanzien worden als referentiewerken waarin de regels van de kunst opgenomen zijn.

Tegenwoordig zijn er enkele honderden aannemers en andere vakdeskundigen actief binnen de Technische Comités. Leden, voorzitters en animatoren komen en gaan, werkgroepen worden opgestart en weer afgebouwd, thema’s wisselen, nieuwe onderzoeken worden gelanceerd en andere worden afgerond ...

Dit complexe geheel van Technische Comités, dat beschouwd kan worden als een voortdurend wisselend en transformerend levend(ig) organisme binnen de WTCB-structuur, vormt als het ware het kloppende hart van onze instelling.


(*) Ingesteld krachtens de Besluitwet 'De Groote' (1947) en de statuten van het Centrum (1959).