Voorstelling

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf is een particuliere onderzoeksinstelling die in 1960 werd opgericht onder impuls van de beroepsorganisatie, in toepassing van de Besluitwet De Groote van 1947.
Deze besluitwet, genoemd naar de toenmalige Minister van Economische Zaken, heeft tot doel het toegepaste onderzoek in de industrie te bevorderen en zo, het concurrentievermogen te verhogen.
In toepassing van die besluitwet zijn de statutaire leden van het WTCB, de 90 000 Belgische bouwondernemingen (algemeen aannemers, schrijnwerkers, glazenmakers, loodgieters, dakdekkers, vloerders, stukadoors, schilders,...), merendeels kmo's.

Het WTCB heeft de volgende drie hoofdopdrachten:
  • het verrichten van wetenschappelijk en technisch onderzoek voor zijn leden
  • het verlenen van technische voorlichting, bijstand en advies aan zijn leden
  • het bijdragen tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector, met name door middel van contractonderzoek op aanvraag van de industrie en de overheid.

Om deze opdrachten te vervullen, steunt het WTCB op de kennis en de ervaring van hooggeschoolde en gemotiveerde medewerkers uit een brede waaier van onderwijsdisciplines, die werkzaam zijn in multidisciplinaire teams, samengesteld naargelang van de bestudeerde onderwerpen.

Doelstellingen

In 2013 publiceerde het WTCB zijn eerste visierapport, waarin de werkplannen van de Technische Comités samengevat werden. Dit rapport was tevens een uitgelezen kans voor de TC’s om vooruit te blikken en hun beroepsgrenzen te verleggen. De koers die het Centrum uitstippelde, was gesteund op zes pijlers, die thematisch uitgewerkt werden. Zo werd de toon van het multidisciplinaire denken gezet, waarbij de ene iets kan leren van het vakmanschap van de andere.

Drie jaar later is het tijd om na te gaan welke doelstellingen bereikt werden en vooral welke nieuwe oriëntaties essentieel zijn voor de toekomst van de bouwsector.

Het tweede visierapport van het WTCB ‘Horizon 2020’ werd in november 2016 gepubliceerd en bundelt het gerealiseerde werk over de periode 2013-2015 en kijkt verder naar de uitdagingen voor de toekomst.  
Een volledig overzicht van de realisaties van 2013 tot 2015 vindt u hieronder per thema, in de papieren versie (en pdf) was immers te weinig plaats om alles op te sommen.


Thema 1: Energie & milieu

Thema 2: Ventilatie, comfort, gezondheid, toegankelijkheid en veiligheid

Thema 3: Bouwmaterialen, -systemen en technische installaties

Thema 4: Industriële revolutie 4.0Jaarverslagen

Download het jaarverslag 2016 in PDF-formaat
Download het jaarverslag 2015 in PDF-formaat
Download het jaarverslag 2014 in PDF-formaat
Download het jaarverslag 2013 in PDF-formaat

Visierapporten

Download het visierapport 2020 in PDF-formaat
Download het visierapport 2015 in PDF-formaat