Informatie en ondersteuning

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

 

Voorstelling

Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf is een particuliere onderzoeksinstelling die in 1960 werd opgericht onder impuls van de beroepsorganisatie, in toepassing van de Besluitwet "De Groote" van 1947.
Deze besluitwet, genoemd naar de toenmalige Minister van Economische Zaken, heeft tot doel het toegepast onderzoek in de industrie te bevorderen, om aldus het concurrentievermogen te verhogen.
In toepassing van die besluitwet zijn de statutaire leden van het WTCB, de 90 000 Belgische bouwondernemingen (algemeen aannemers, schrijnwerkers, glazenmakers, loodgieters, dakdekkers, vloerders, stukadoors, schilders, enz...), merendeels KMO's.

Het WTCB heeft de volgende drie hoofdopdrachten:
  • het verrichten van wetenschappelijk en technisch onderzoek ten behoeve van zijn leden
  • het verlenen van technische voorlichting, bijstand en advies aan zijn leden
  • het bijdragen tot de algemene innovatie en ontwikkeling in de bouwsector, met name door middel van contractonderzoek op aanvraag van de industrie en de overheid.
Om deze opdrachten te vervullen, steunt het WTCB op de kennis en de ervaring van hooggeschoolde en gemotiveerde medewerkers uit een brede waaier van onderwijsdisciplines, die werkzaam zijn in multidisciplinaire teams, samengesteld naargelang van de bestudeerde onderwerpen.

Klik hier en vind alle details over deze activiteiten en de doestellingen van het WTCB in het document Op koers voor 2015

Doelstellingen

Met zijn ongeveer 240 hoofdzakelijk universitair geschoolde medewerkers is het WTCB een van de grootste collectieve onderzoekscentra van België. Dankzij een 'bottom-up'-aanpak die uniek is in Europa en gestuurd wordt door de werkplannen van de Technische Comités, functioneert het WTCB als een goed georganiseerd onderzoekscentrum.

Deze werkplannen die opgesteld worden in overleg met de actoren uit de bouwsector, hebben als doel te anticiperen op de mogelijke implicaties van bepaalde fundamentele evoluties op onze manier van bouwen. De drie filmpjes die toegankelijk zijn via onderstaande links, verduidelijken de koers van het WTCB voor 2015 in de volgende drie domeinen:
  • ventilatie, comfort, gezondheid, toegankelijkheid en veiligheid
  • energie en milieu
  • materialen, bouwsystemen en technische installaties.
Deze uitdaging is niet van de minste, aangezien 2015 de laatste fase is vóór het beslissende jaar 2020. Dit is de einddatum om de ambitieuze doelstellingen van Europa op economisch, milieu- en sociaal vlak te behalen. Ontdek de multidisciplinaire en enthousiaste WTCB-medewerkers tijdens hun taken die gestuurd worden door de sector.

Op koers voor 2015

Ventilatie, comfort, gezondheid, toegankelijkheid en veiligheid

Naast deze werkplannen die uitgewerkt werden door de Technische Comités, steunen de werkzaamheden van het WTCB op zes belangrijke pijlers die in grote mate de koers van het Centrum voor de komende jaren bepalen.


1

Aanbevelingen opstellen om gebouwen op te trekken die bijna of volledig zelfvoorzienend zijn op het vlak van energie, een lage milieu-impact hebben en economisch haalbaar zijn.

2

Technische details beschikbaar stellen die uitgewerkt zijn aan de hand van de opgelegde eisen.

3

Een pragmatische aanpak voor de energetische renovatie van de bestaande gebouwen voorstellen.

4

De volledige sector informeren en opleiden door de huidige communicatiemiddelen optimaal in te zetten. Hierdoor kan men bijdragen tot de verbreding van de algemene kennis en de verhoging van de productiviteit en competitiviteit van de bouwbedrijven.

5

Medewerking verlenen aan de opstelling van een kwaliteitskader dat nauw verbonden is met de economische uitdagingen van de sector.

6

Een katalysator zijn voor het stimuleren en opvolgen van innovatieprocessen in de bouwsector.