Laboratorium Watertechnieken

Het laboratorium Watertechnieken voert onderzoek uit met betrekking tot de sanitaire installaties in en rond gebouwen. Dit onderzoek leidt tot publicaties en andere hulpmiddelen die de installateurs ondersteunen bij het uitoefenen van hun vak.

Een belangrijke rol is weggelegd voor het Technische Comité Sanitaire installaties en gas, dat helpt bij het opstellen van de werkplannen, het onderzoek stuurt en de uitwerking van de publicaties en andere hulpmiddelen opvolgt.

De proeven in het kader van sanitaire installaties worden gerealiseerd door het laboratorium Prestatiemetingen technische installaties.

De belangrijkste taak van het laboratorium is de installateurs ondersteunen bij de uitvoering van hun werkzaamheden, door diverse publicaties beschikbaar te stellen, hulpmiddelen zoals rekentools te ontwikkelen, voordrachten en vormingen te geven, de sectorondersteunende regelgeving inhoudelijk te sturen en nieuwe technologieën en oplossingen te ontwikkelen of te evalueren.

Testgoten.
Testgoten.

Onderzoek

De gevoerde onderzoeksprojecten kunnen zowel prenormatief als innovatief zijn (FOD Economie/VLAIO/SPW). De thema’s voor de onderzoeksprojecten worden in belangrijke mate bepaald op basis van de noden van de bouwsector, via het Technische Comité Sanitaire installaties en gas. Andere onderzoeksthema’s worden gekozen op basis van de Technology Watch (bv. interessante innovaties) of de Normen-Antenne.

Belangrijke onderwerpen van het laboratorium zijn sanitaire toe- en afvoerinstallaties, hemelwaterafvoer en -gebruik in gebouwen. In de loop der jaren heeft het laboratorium hieromtrent een ruime expertise opgebouwd. Daarnaast behoren ook gasinstallaties en industriële installaties tot het activiteitendomein van het laboratorium.

Ter ondersteuning van het onderzoek beschikt het laboratorium over verschillende hulpmiddelen:

  • literatuuronderzoek
  • metingen in situ (bv. meting van de prestaties van sanitaire toe- en afvoerinstallaties)
  • metingen in het laboratorium (debiet- en drukmetingen, bepaling van de afvoercapaciteit ...)
  • digitale berekeningen en simulaties
  • ...
Testgoten.
Testgoten.

Het laboratorium Watertechnieken voert echter geen rechtstreekse routineproeven uit voor externe klanten. Deze taak is weggelegd voor het laboratorium Prestatiemetingen technische installaties, dat dergelijke proeven uitvoert voor technische installaties, met inbegrip van sanitaire installaties.

De resultaten van de onderzoeksprojecten worden voorgesteld in publicaties en via presentaties op nationale en internationale evenementen (bv. het CIB W062 symposium).

Informatie

Op basis van de onderzoeksresultaten werkt het laboratorium intensief mee aan de publicatie van artikels, zowel in eigen publicatiereeksen (bv. de WTCB-Contact en de WTCB-Dossiers) als in andere nationale en internationale gespecialiseerde tijdschriften. Dit laboratorium is ook verantwoordelijk voor het opstellen en indien nodig herzien van Technische Voorlichtingen (TV) en WTCB-Rapporten. Verder worden er ook regelmatig bijdragen geleverd aan symposia, door presentaties te geven en artikels te publiceren in de proceedings.

De gespecialiseerde medewerkers van het laboratorium leveren daarnaast tal van bijdragen aan studiedagen, al dan niet georganiseerd in samenwerking met de beroepsorganisaties, onder de vorm van presentaties en opleidingen.

Het laboratorium volgt ook de Belgische (NBN), Europese (CEN) en internationale (ISO) normalisering met betrekking tot sanitaire installaties van dichtbij op. Het laboratorium formuleert opmerkingen bij de nieuwe projectnormen of bij revisies van normen en werkt ook actief mee aan de uitwerking van de normen.

Innovatie

Het contact met de bedrijven, met name in het kader van de richtlijnen van het laboratorium, levert vaak ideeën op die de ontwikkeling en innovatie verder uitdiepen. Er zijn verschillende subsidies mogelijk: via de kmo-portefeuille, VLAIO, Technologiecheques, CWALity ...

Contacteer ons

WTCB Laboratorium Watertechnieken

Nuttige links