Departement Bouwfysica en Uitrustingen

Luchtkwaliteit en ventilatie (VE)

Het laboratorium beschikt, onder meer, over verschillende meettoestellen om luchtdebieten te bepalen, meer bepaald met behulp van spoorgassen. Deze techniek is geschikt voor metingen in situ, bijvoorbeeld in gebouwen of verkeerstunnels, waar andere, meer conventionele technieken moeilijk toepasbaar zijn.

Voor het meten van de luchtdichtheid van gebouwen beschikt het laboratorium over verschillende ventilatoren waarmee men een grote over- of onderdruk kan creëren in lokalen. Verder bepaalt het laboratorium de kenmerken van ventilatieroosters : het nominale debiet, de luchtdichtheid in gesloten toestand en de regelbaarheid.