Departement Bouwfysica en Uitrustingen

Sanitaire Technologie (SA)

Dit laboratorium beschikt over een gesloten toren met een totale hoogte van 25 meter, waarin allerlei leidingmontages kunnen worden gerealiseerd. Dankzij de beschikbare uitrusting (watertoren, pompen, ...) en meetapparatuur (voor druk, temperatuur, debiet, ...) maakt deze toren het mogelijk de meest uiteenlopende studies op te zetten in verband met de verschillende in het gebouw voorkomende installaties: watervoerende installaties (watertoevoer, afvoer van afvalwater en van hemelwater, verwarmingsinstallaties,...), gasinstallaties en rookgasafvoerinstallaties.