Microbiologie en Gezondheid

Microbiologie en Gezondheid

Het laboratorium Microbiologie werd opgericht in de jaren negentig in het kader van twee onderzoekingen : de studie van legionellabacteriën in drinkwater en van de prestaties van individuele installaties voor de zuivering van afvalwater. Dit laboratorium is ondertussen zodanig uitgerust dat het onder meer de volgende analyses kan uitvoeren : courante microbiologische wateranalyses (totaal kiemgetal bij 22 en 37 °C, ...), legionella in water (drinkwater, water van koeltorens, ...), evaluatie van de schimmelbestendigheid van bouwmaterialen en afvalwateranalyses.