Laboratorium Energiekarakteristieken

Het laboratorium Energiekarakteristieken bestudeert niet alleen de specificatie van de energieprestaties van gebouwen, maar ook het (thermische) comfort dat deze gebouwen bieden. Hiertoe evalueert het laboratorium de materialen, de bouwelementen en de gebouwen zelf.

Afhankelijk van het geval wordt deze evaluatie uitgevoerd aan de hand van laboratoriummetingen, metingen onder reƫle omstandigheden, metingen in situ of berekeningen. Het laboratorium heeft een BELAC-accreditatie volgens de norm NBN EN ISO/IEC 17025 voor de spectrofotometrische meting van de reflectie- en transmissie-eigenschappen van materialen volgens de normen EN 14500 en EN 410.

Contacteer ons

WTCB Energetische Aspecten van Gebouwen