Computersimulaties

Als ze correct worden uitgevoerd, kunnen computermodellen het gedrag van een gebouw in functie van het daglicht simuleren.

Het is echter belangrijk dat de modellering met zorg uitgevoerd wordt, zowel op het vlak van de geometrie van de gevel (elk te modelleren element in zijn beschouwde toestand) en van de coëfficiënten van de gebruikte materialen,  als op het vlak van de modellering van het daglicht zelf (aard van de stralen, richting,...).

Het gemak waarmee men aanpassingen aan de modellen kan aanbrengen is niet het enige voordeel van computersimulaties. Daarnaast bieden ze ook 3D-beelden, verdeling van luminantie en van verlichtingssterkte, en zelfs dynamische animaties waarbij men het daglicht kan veranderen (bewolking, positie van de zon,...) en/of het observatiepunt kan verplaatsen (travelling).

Het WTCB beschikt over een bepaald aantal programma’s waarmee men het dag- en kunstlicht in gebouwen kan bestuderen.

Fig. 1 Simulation informatique - vue en vraies couleurs
Afb. 1 Computersimulatie: ware kleuren
Fig. 2 Simulation informatique - vue en fausses couleurs
Afb. 2 Computersimulatie: valse kleuren