Schaal

Men kan schaalmodellen bouwen die tijdens verschillende stappen van het ontwerp van een project gebruikt kunnen worden. Naargelang de ontwerpfase, gebruikt men verschillende soorten modellen.

Er bestaan drie soorten schaalmodellen waarmee het gedrag van het gebouw bepaald kan worden:

  • massamodellen waarmee het beschikbare zonlicht en de impact ervan bestudeerd kunnen worden afhankelijk van de omgeving, de inplanting en de oriëntatie van het gebouw (1/100, 1/200)

  • modellen waarmee de prestaties van het gebouw bestudeerd kunnen worden, zoals de toetreding en de verspreiding van het daglicht, de luminantieniveaus, de verblinding en de contrasten (1/50)

  • modellen waarmee de openingen, de beglazing, het beschaduwingssysteem, de elementen die het zonlicht leiden nieuwe materialen, enz... bestudeerd kunnen worden (1/10, 1/5).
Afb. 1 Model 1/200 Afb. 2 Model 1/50 Afb. 3 Model 1/10
Afb. 1 Model 1/200 Afb. 2 Model 1/50  Afb. 3 Model 1/10