Voorbeeldstudie

Simulatie 5: 21 juni – 9u00 (hetzij 10u41' wettelijk uur)

Simulatie 1: 21 december – 12u00 (hetzij 12u41' wettelijk uur)
Simulatie 2: 21 maart – 12u00 (hetzij 12u50' wettelijk uur)
Simulatie 3 : 21 juni – 12u00 (hetzij 13u41' wettelijk uur)
Simulatie 4 : 21 maart – 9u00 (hetzij 9u41' wettelijk uur)
Simulatie 6 : 21 juni – 10u30 (hetzij 12u11' wettelijk uur)
Op 21 juni heeft zich 's ochtends geen fundamentele wijziging in de problematiek van de lichtinval voorgedaan. Men stelt enkel vast dat er, vermits de zon meer naar het oosten verschoven is, een lichte schaduw van de keermuur (buiten het gebouw) zichtbaar is.

Fig. 1 Simulation du plan d'eau et lamelles horizontales (vue extérieure).
Afb. 1 Buitenaanzicht: simulatie met vijver, horizontale lamellen
Fig. 2 Simulation du plan d'eau et lamelles horizontales (vue extérieure).
Afb. 2 Buitenaanzicht: simulatie met vijver, horizontale lamellen