Voorbeeldstudie

Simulatie 4: 21 maart – 9u00 (hetzij 9u41' wettelijk uur)

Simulatie 1 : 21 december – 12u00 (hetzij 12u41' wettelijk uur)
Simulatie 2 : 21 maart – 12u00 (hetzij 12u50' wettelijk uur)
Simulatie 3 : 21 juni – 12u00 (hetzij 13u41' wettelijk uur)
Simulatie 5 : 21 juni – 9u00 (hetzij 10u41' wettelijk uur)
Simulatie 6 : 21 juni – 10u30 (hetzij 12u11' wettelijk uur)
Op 21 maart om 9u00, dringt de zon in het gebouw binnen via de glazen gevel die niet voorzien is van een zonnewering. Aangezien de zon vrij laag staat, dringt ze vrij diep in het lokaal binnen.
Bovendien is de invloed van de vijver op de verlichtingssterkte binnen niet te verwaarlozen, zoals blijkt uit Afb. 3.

Een oplossing om dat weerkaatste licht, dat nadelig is voor het visuele comfort in het gebouw, te vermijden, is een verticale zonnewering over de helft van de hoogte. Die zonnewering zou kunnen bestaan uit een doek of een planten die van het dak naar beneden hangen.

Fig. 1 Vue extérieure.
Afb. 1 Buitenaanzicht
Fig. 2 Lamelles horizontales (vue extérieure).
Afb. 2 Buitenaanzicht : horizontale lamellen
Fig. 3 Simulation du plan d'eau et lamelles horizontales (vue extérieure).
Afb. 3 Buitenaanzicht: simulatie van de vijver, horizontale lamellen
Afb. 4 Buitenaanzicht: simulatie van de vijver en de zonnewering, horizontale lamellen