Voorbeeldstudie

Simulatie 1 : 21 december – 12u00 (hetzij 12u41' wettelijk uur)

Simulatie 2 : 21 maart – 12u00 (hetzij 12u50' wettelijk uur)
Simulatie 3 : 21 juni – 12u00 (hetzij 13u41' wettelijk uur)
Simulatie 4 : 21 maart – 9u00 (hetzij 9u41' wettelijk uur)
Simulatie 5 : 21 juni – 9u00 (hetzij 10u41' wettelijk uur)
Simulatie 6 : 21 juni – 10u30 (hetzij 12u11' wettelijk uur)
Aan de hand van een zicht op het schaalmodel onder een lage stand van de zon kan men het volgende zien:
  • de grote hoeveelheid zonlicht die binnendringt in het gebouw (cfr Afb. 1)
  • de geringe zonnewerende rol die de lamellen spelen wanneer die weinig geheld zijn (30°). Hun rol is meer uitgesproken wanneer de lamellen verticaal staan (cfr Afb. 2).
Fig. 1 Vue latérale.
Afb. 1 Zijaanzicht
Fig. 2 Vue latérale.
Afb. 2 Zijaanzicht 

Wanneer men het binnenzicht bekijkt, ziet men dat:
  • wanneer de waarnemer zich achterin het lokaal bevindt, de invloed van de zonnewering op het zicht naar buiten niet zeer groot is. Die invloed zal echter toenemen wanneer de waarnemer zich meer naar het midden van het lokaal verplaatst;
  • de invloed van de helling van de lamellen op de rechtstreekse beschaduwing  klein is. Hij is enkel zichtbaar op het bovenste deel van de rechtermuur;
  • men een rechtstreeks zicht op de zon heeft via de zijwand.
Fig. 2 Vue latérale.
Afb. 3 Binnenzicht: lamellen hellen 30°
Fig. 2 Vue latérale.
Afb. 4 Binnenzicht: horizontale lamellen