Voorbeeldstudie

Op de webpagina's ‘Simulatie’ 1 tot 6, vindt u enkele illustraties van een typestudie. Het doel van deze studie was het visualiseren van de positie en het belang van de beschaduwing in de uitbreiding van een woning. In deze studie werd, gezien de relatieve eenvoud, geen enkele meting van de verlichtingssterkte, noch een berekening van de daglichtfactor uitgevoerd.

Het gebouw dat dient te worden gemodelleerd, is een uitbreiding van een woning, die via grote glazen vensters uitgeeft op de zuidoost- en de zuidwestzijde. De zuidwestelijke gevel is voorzien van 3 zonneweringen bestaande uit metalen lamellen de kunnen geheld worden. Aan de voet van de zuidoostgevel ligt een vijvertje.

Er werden 6 verschillende posities van de zon gemodelleerd:
Simulatie 1 : 21 december – 12u00 (hetzij 12u41' wettelijk uur)
Simulatie 2 : 21 maart – 12u00 (hetzij 12u50' wettelijk uur)
Simulatie 3 : 21 juni – 12u00 (hetzij 13u41' wettelijk uur)
Simulatie 4 : 21 maart – 9u00 (hetzij 9u41' wettelijk uur)
Simulatie 5 : 21 juni – 9u00 (hetzij 10u41' wettelijk uur)
Simulatie 6 : 21 juni – 10u30 (hetzij 12u11' wettelijk uur)
Labo_LB_3_3_6_0_01.jpg
 Afb. 1 Analyse van een schaalmodel
Labo_LB_3_3_6_0_02.jpg
Afb. 2 Schaalmodel
(binnenzicht)
Labo_LB_3_3_6_0_03.jpg
Afb. 3 Schaalmodel
(buitenaanzicht)


Hierbij dient te worden onderstreept dat deze simulaties enkel een beeld geven van de directe bezonning (uitsluitend zon) en geen getrouw beeld van de werkelijke bezonning (onder heldere hemel), die samengesteld is uit een diffuus deel (hier niet gesimuleerd) en een direct deel.

Er mag ook niet vergeten worden dat de uren waarvan sprake is tijdens de simulaties, zonne-uren zijn. Om het plaatselijke wettelijke uur te kennen, moet het worden gecorrigeerd in functie van de uurverschuiving, het zomer- of winteruur en de tijdvergelijking (het wettelijk uur wordt tussen haakjes vermeld).