De afmetingen van schaalmodellen

De afmetingen van schaalmodellen zijn afhankelijk van het type meting dat men wenst uit te voeren (bepaling van de daglichtfactor, evaluatie van de beschaduwing,...) en van de simulator waarmee men werkt.

Mirror Box

Fig. 1 Portes de la Mirror Box.
Afb. 1 Deuren van de Mirror Box
In de Mirror Box zijn de afmetingen van de schaalmodellen voor zowel de lengte als de breedte beperkt tot 1,1 meter. De maximumhoogte van de modellen bedraagt 70 cm omwille van de uniformiteit van de verspreiding van de luminantie van de hemel. De basis van de maquette mag niet groter zijn dan 1,10 m bij 1,10 m.

Specifieke gevallen waarbij men een volledige modellering van de omgeving nodig heeft (grotere sokkel, gebouwen die voor beschaduwing zorgen,...) , worden telkens besproken voor het uitwerken.

Mechanische zon

Ook onder de mechanische zon bedragen de maximale afmetingen voor zowel de lengte als de breedte van de schaalmodellen 1,1 meter. Toch dient men de grootte van het schaalmodel aan te passen omwille van de parallax (parallellisme van de stralen van de lichtbron).

Een studie op een massamodel gebeurt op een schaalmodel van 1,1 m x 1,1 m terwijl men voor een studie op een lichtreflectiesysteem op een grotere schaal dient te werken. Men moet het model dan inpassen in een kubus met zijden van 0,7 m.

Kunsthemel en -zon met één lamp

Voor de kunsthemel met één lamp en de kunstzon met één lamp moet de basis van de modellen geheel passen in een cirkel met een diameter van minder dan 1,4 m. De hoogte is beperkt tot 1 meter.

Belangrijke opmerking: om het model te bevestigen op de draaischijf, moet de basis bestaan uit hard materiaal (houten sokkel), minstens 3 centimeter breder zijn dan het model en een maximale hoogte van 3 cm hebben. De maquette, die volgens verschillende hoeken geplaatst moet worden, zal ongeveer 60° gekanteld worden. Alle elementen (meubilair, wanden,...) moeten dus voldoende vastgehecht worden op het model. Het totale gewicht van de maquette mag maximaal 15 kg bedragen, zodat de tafel haar draaibewegingen kan maken en de plaatsing niet te bemoeilijken.

Fig. 2 - Modèle réduit sur la table tournante
Afb. 2 Schaalmodel op de draaitafel
Fig. 3 - Attache de fixation du modèle réduit
Afb. 3 Bevestiging van het schaalmodel

Samengevat

Indien men metingen wil uitvoeren onder alle van de daglichtsimulatoren:
  • mogen de afmetingen van het schaalmodel maximum 1,1 m x 1,1 m x 0,7 m bedragen;
  • mag het schaalmodel maximum 15 kg wegen;
  • moet de basis voor de bevestiging 3 cm groter zijn dan het schaalmodel en mag hij een maximumhoogte van 3 cm hebben.