Databank

In het kader van onderzoeken over de karakterisering van materialen voor gebruik in schaalmodellen, werden een karakteriseringsmethodologie en een software ontwikkeld. Zo kan men een materiaal kiezen op basis van de verschillende beschouwde parameters (kleur, oppervlak, reflectie,...).

Dankzij de methodologie kan men de materialen karakteriseren afhankelijk van hun reflectiecoëfficiënt, van het type reflectie (speculair, diffuus, gedeeltelijk speculair),...

De software werd ontwikkeld in samenwerking met de afdeling ‘Architecture et Climat’ van de UCL en is bedoeld om de te gebruiken materialen te selecteren tijdens het ontwerp van maquettes die voor de bestudering van het daglicht worden gebruikt, zodat de metingen die in het laboratorium uitgevoerd worden zo nauwkeurig mogelijk zijn. Ze zorgt dus voor de overeenkomst van het te modelleren materiaal met het materiaal dat in de maquette gebruikt wordt.
Het programma kan echter ook gebruikt worden om de RGB-waarden te berekenen, die dan in een klassiek computersimulatieprogramma ingevoerd kunnen worden.
De selectie kan gebeuren op basis van:
  • fotometrische karakteristieken van werkelijke materialen die reeds geanalyseerd werden en reeds opgenomen zijn in de databank;
  • fotometrische of colorimetrische metingen van een materiaal met een geschikt toestel (in het geval van een colorimetrische meting ter plaatse);
  • de kennis van de RAL- of NCS-code die correspondeert met de kleur van een materiaal.
Deze toepassing is beschikbaar op de website van ‘Architecture et Climat’:
www-energie.arch.ucl.ac.be/materiaux/default.asp.