Genormaliseerde proeven

Het laboratorium LG kan verschillende types genormaliseerde of specifieke proeven uitvoeren, in het laboratorium of op de bouwwerf:
  • Karakterisering van de verdeling van de daglichtfactor bij overtrokken hemel (CIE 110–1994);
  • Karakterisering van de beschikbaarheid van daglicht in een gebouw volgens de norm NBN L13–002: voorafbepaling van de daglicht-verlichtingssterkte bij overtrokken hemel;
  • Bepaling van de prestatieklassen van de opaciteit van gordijnen (volgens EN 14500 : 2006 en EN 14501 : 2005). Zie laboratorium EN.
Proeven in het kader van de CE-markering van bouwproducten kunnen uitgevoerd worden onder het notificatienummer van het WTCB:
  • NBN EN 14388 : 2005 - 'Verkeerslawaaibeperkende constructies – Specificaties'
    Bepaling van de lichtreflectie van Verkeerslawaaibeperkende constructies  (volgens EN 1974–2 : 2003 – Bijlage E)

    Bepaling van de transparantie van Verkeerslawaaibeperkende constructies (volgens EN  1974–2 : 2003 – Bijlage F)
Fig. 1 Poste d'essai : mesure de l'opacité des toiles.
Afb. 1 Proefpost:
meting van de opaciteit van gordijnen
Fig. 2 Poste d'essai : mesure de l'opacité des toiles.
Afb. 2 Proefpost:
meting van de opaciteit van gordijnen