Metingen ter plaatse

Het laboratorium LG beschikt over het nodige materieel om voor een bestaand gebouw ter plaatse de daglichttoetreding te karakteriseren evenals voor de studie van het visuele comfort van de bewoners.
De metingen die ter plaatse gebeuren zijn belangrijk omdat enkel hiermee de reële waarden van de verlichtingssterkte en de werkelijke omstandigheden van het visuele comfort bekomen kunnen worden.

Men gebruikt luxmeters voor de karakterisering van de lichtinval binnen en, afhankelijk van de daglichttoetreding, voor de karakterisering van de bijdragen van de binnen- en buitenverlichting.

Dankzij een radiogestuurde luxmeter kan men de gemiddelde daglichtfactor (gemiddelde DLF) van een ruimte ter plaatse meten. De bepaling van de daglichtfactor van een ruimte is belangrijk omdat het de enige gestandaardiseerde waarde is waarmee men, bij overtrokken hemel, het gedrag van het daglicht in een ruimte onafhankelijk van de plaats en de oriëntatie kan vergelijken.

Toch volstaat deze meting niet voor de karakterisering van het visuele comfort en is het belangrijk om ook de directe component van de zon in aanmerking te nemen. Daarom zijn, naast de metingen bij overtrokken hemel, ook altijd metingen bij heldere hemel met zon nodig.
Bij de studie van de directe straling is de opmeting van de schaduw ter plaatse ook een belangrijk element voor de bepaling van de daglichtpenetratie.

Naast de karakterisering van het aandeel aan daglicht, dient men ook het visuele comfort en het risico op verblinding te bestuderen. Dit risico op verblinding wordt bestudeerd aan de hand van de meting van de luminanties. Deze metingen worden uitgevoerd met behulp van een luminantiemeter of een video-luminantiemeter. Dankzij de kleurenopname kan men de zones aangeven waar het risico op verblinding het grootste is (bijvoorbeeld wanneer er te grote contrasten zijn).

Fig. 1 Vue en fausses couleurs.
Afb. 1 Kleurenopname  
Fig. 2 Matériel de mesure.
Afb. 2 Meetmaterieel  
Fig. 3 Matériel de mesure.
Afb. 3 Meetmaterieel
Fig. 4 Rayon de lumière parasite. 
Afb. 4 Storende lichtstraal