Proeven en ontwikkeling

Naast het collectieve onderzoek, voert het laboratorium LG verschillende proeven en testen uit op aanvraag. Deze metingen of proeven kunnen ter plaatse of in het laboratorium gebeuren. Men onderscheidt: Het laboratorium probeert de van kracht zijnde normen en reglementeringen voor de uitvoering van testen en metingen zo goed mogelijk op te volgen door deel te nemen aan de activiteiten van het Belgisch Instituut voor de Verlichtingskunde (BIV), de Commission Internationale de l’Eclairage (CIE) en van de werkgroepen ‘taak 31’ en ‘annex 45’ van het Internationaal Energieagentschap (International Energy Agency of IEA).

Fig. 1 Mesure in situ.
Afb. 1 Meting ter plaatse
Fig. 2 Mesure in situ (studio TV).
Afb. 2 Meting ter plaatse – tv-studio
Fig. 3 Etude de la couleur.
Afb. 3 Kleurstudie