Gestandaardiseerde cellen

Het WTCB beschikt over gestandaardiseerde cellen (PASSYS Test Cell – laboratorium 'Energetische aspecten van gebouwen') waarmee de energetische prestaties van de gevelonderdelen bestudeerd kunnen worden (U-, g- en τe-waarde).

Via deze cellen is het mogelijk de daglichttoetreding (τv) doorheen elk transparant gevelelement te bepalen.
Bijgevolg kunnen het gedrag en de transmissie van de elementen (beglazingen, lamellen, zonneweringen,...) nagebootst worden onder werkelijke omstandigheden (rekening houdend met de rechtstreekse en diffuse straling, de verplaatsing van de zon, de vervuiling van de gevel,...).

Oorspronkelijk bevonden de PASSYS-meetinstallaties zich in 14 verschillende instituten die over heel Europa verspreid lagen en werd hun werking gecoördineerd door de groep PASLINK EEIG.
De kwaliteit van de metingen die door deze groep uitgevoerd worden, wordt verzekerd door gemeenschappelijke testprocedures die ontwikkeld werden voor een groot aantal elementen.

Aan
Afb. 1. Paslink gestandaardiseerde cel
Afb. 1. Paslink gestandaardiseerde cel
de hand van deze procedures bepaalt men de eigenschappen van klassieke of innovatieve gevelelementen zoals beglazing met variërende optische eigenschappen, elementen van geventileerde dubbele gevels,...

Het onderzoeken van elementen die het daglicht beïnvloeden, is mogelijk doordat het binnendringen van het daglicht bepaald kan worden door middel van luxmeters die (verticaal of horizontaal) in de cellen geïnstalleerd worden. In dat geval blijkt het gebruik van gestandaardiseerde cellen bijzonder interessant omdat hiermee een vergelijking met klassieke gevelelementen kan gemaakt worden.