De kunstzon met één lamp

De kunsthemel met één lamp is een doordacht apparaat waarmee men bijna perfect verschillende hemeldistributies kan nabootsen, maar waarmee het niet mogelijk is de directe component van het zonlicht weer te geven. Daarom werd een tweede lichtbron aan de kunsthemel toegevoegd: de kunstzon met één lamp.

Fig. 1 Schema van het principe
Fig. 1 Schema van het principe 
Het gaat hier om een vaste lichtbron die een lichtflux uitstraalt, bestaande uit evenwijdige stralen die de zon nabootsen. De rotaties van het schaalmodel volgens de twee orthogonale assen van de draaitafel maken het mogelijk de verplaatsing van de zon te simuleren, afhankelijk van de gekozen breedtegraad, dag, uur en tijdsinterval.Voor elke positie van de zon worden er metingen van de verlichtingssterkte en een opname binnenin het schaalmodel uitgevoerd. Deze metingen worden vervolgens toegevoegd aan de resultaten die bekomen werden onder de diffuse kunsthemel, zodat men de reële natuurlijke verlichtingscondities perfect kan nabootsen.

Door de opeenvolging van binnenzichten voor verschillende posities van de zon (bv. op verschillende uren van de dag), kan men zelfs een dynamische dimensie toevoegen aan de visualisatie binnenin de schaalmodellen: de baan van de zon en verplaatsing van de schaduwen binnenin het schaalmodel zelf. Dit unieke systeem maakt in de ontwerpfase de visualisatie van de distributie van het daglicht op de gebouwen mogelijk: beschaduwde zones, opsporen van interessante oriëntaties,...Fig. 1 Luxmètres.
Fig. 2 Schaalmodel: binnenzicht
Fig. 1 Luxmètres.
Fig. 3 Schaalmodel:
binnenzicht
Fig. 1 Luxmètres.
Fig. 4 Schaalmodel:
buitenaanzicht