Mechanische zon

De mechanische zon is een eenvoudige en didactische simulator. Hij geeft onze waarneming van de beweging van de zon getrouw weer. Dit wordt bereikt door een combinatie van relatieve bewegingen: de rotatie van de aarde rond de zon en de rotatie van de aarde zelf.

Deze simulator bestaat uit al dan niet beweegbare mechanische onderdelen die rondom een vast punt geplaatst zijn; het geometrische centrum van het geheel. De beweegbare onderdelen zorgen voor de verplaatsing van de lichtbron en simuleren zo de beweging van de zon rondom het schaalmodel.
Zo kan de mechanische zon, eenvoudigweg door het draaien van haar beweegbare boog, de baan van de zon voor een gegeven dag op een bepaald punt van de aarde met precisie nabootsen en dit voor elke mogelijke datum en breedtegraad.

Met deze simulator ziet men onmiddellijk de verlichtingssterkte en schaduwen op een massamodel (1/200) of een gedetailleerd model (1/20). De proefpost simuleert voor een gegeven dag de baan van de zon in een relatief korte tijd (een volledige zonnebaan wordt gesimuleerd in minder dan 40 seconden). Dit geeft de waarnemingen een dynamisch karakter.

Naast de daglichttoetreding in gebouwen is het eveneens mogelijk op een aangepaste werkschaal (massamodel van 1/200) de invloed van de beschaduwing door externe elementen na te gaan. Zo kan men niet alleen de rechtstreekse daglichtinval in de ruimten bestuderen, maar ook de invloed van de rechtstreekse zonnestralen op de gebouwschil visualiseren en de eventuele aanwezigheid van schaduwen op een gevel vaststellen.

Fig. 1 Luxmètres.
Afb. 1 Mechanische zon
Fig. 1 Luxmètres.
Afb. 2 Schaalmodel
Fig. 1 Luxmètres.
Afb. 3 Schaalmodel


Bekijk de animaties :