Materiaal voor metingen ter plaatse

Voor de karakterisering van de beschikbaarheid van dag- en kunstlicht in een gebouw evenals voor de studie van het visuele comfort van de bewoners dient men vaak metingen ter plaatse uit te voeren. Om deze metingen te kunnen uitvoeren, beschikt het laboratorium Licht en Gebouw over draagbare toestellen die men op verplaatsing kan meenemen op verplaatsing.
  • luxmeters van Hagner – EC1 en EC1-X voor de verlichtingssterktemeting
  • een radio-luxmeter Dual FJ voor de gelijktijdige meting van de verlichtingssterkte binnen en buiten en dus ook de bepaling van de daglichtfactor
  • een Minolta LS 110 luminantiemeter voor de plaatselijke meting van de luminantie
  • een Fish-eye voor zichten over 180° en beschaduwingsberekeningen
  • een video-luminantiemeter,ontwikkeld op basis van een Sensicam CCD-camera waarmee een 3D-weergave van de relatieve spreiding van de luminanties mogelijk is
Indien nodig stellen andere laboratoria hun toestellen ter beschikking van het laboratorium Licht en Gebouw. Zo kan het ook beschikken over:
  • een Minolta CR 310 colorimeter voor de bepaling van de colorimetrische coördinaten van een materiaal evenals de hemisferische reflectiecoëfficiënt
  • een Minolta CM2600d spectrocolorimeter ter bepaling, met stappen van 10 nm, van de colorimetrische coördinaten evenals de hemisferische reflectiecoëfficiënt (speculair deel al dan niet inbegrepen) van een homogeen materiaal
  • een Micro – TRI – gloss (20° - 60° - 85°) BYK Gardner glansmeter ter bepaling van de lichtreflectie volgens de norm ISO 2813
Fig. 1 Luxmètres.
Afb. 1 Verlichtingssterktemeting
Fig. 1 Luxmètres.
Afb. 2 Colorimetrische meting
Fig. 1 Luxmètres.
Afb. 3 Zicht met Fish-eye