Specifieke uitrusting

Om onderzoek te voeren naar dag- en kunstlicht, beschikt het laboratorium Licht en Gebouw over verschillende proefposten en meetmaterieel van hoge kwaliteit. Zo zijn er:
Voor het bepalen van het visuele comfort en de verlichting in gebouwen, is het laboratorium uitgerust met een aantal toestellen die men op verplaatsing kan meenemen. Met deze toestellen kan men de verlichtingssterkte en de luminantie meten, maar ook het risico op verblinding visualiseren.

Het laboratorium beschikt over gestandaardiseerde cellen die ontwikkeld werden in het kader van het Europese netwerk PASLINK EEIG. Hiermee kan de daglichttoetreding van een gevelelement (doorheen zonnewerende elementen, lichtreflectoren,...) op de schaal 1/1 bepaald worden.

Schaalmodellen worden reeds lang gebruikt om ruimten en hun inrichting te visualiseren. Het gebruik ervan voor de studie van het visuele comfort is echter betrekkelijk nieuw en is slechts mogelijk sinds de ontwikkeling van licht- en beeldgerelateerde technieken en technologieën.

Voor het onderzoek naar de parameters die het visuele comfort beïnvloeden, ontwikkelde het WTCB een aantal simulatie-opstellingen waarmee het daglicht in gebouwen bestudeerd kan worden. De opstellingen zijn uniek in België en zelfs in Europa. Er zijn vier simulatoren, respectievelijk: Mirror Box, mechanische zon, kunsthemel met één lamp en kunstzon met één lamp die de lichtomstandigheden van de hemel waarheidsgetrouw nabootsen.
Fig. 1 Luxmètres.
Afb. 1 Luxmeters
Fig. 2 Caméra CCD.
Afb. 2 CCD-camera