Synthese van de activiteiten

Reeds verscheidene jaren ontwikkelt het WTCB zijn activiteiten op het vlak van onderzoek naar het visuele comfort en verlichting van gebouwen.
Het laboratorium ‘Licht en Gebouw’ spitst zich dan ook toe op studies van dag- en kunstlicht in en op de gebouwen. Er wordt speciale aandacht besteed aan het daglicht en het vooraf bepalen van de invloed ervan op het visuele comfort van de bewoner en op het energieverbruik.

Naast de voorafbepaling van het daglicht, bestudeert het laboratorium LG ook:
  • het energieverbruik van verlichtingsinstallaties (regeling van de lichtstroom afhankelijk van de aanwezigheid, van de hoeveelheid daglicht);
  • de prestaties van regelsystemen voor daglichttoetreding zoals reflecterende lamellen, automatische zonnewering, ... die ter plaatse of in gestandaardiseerde cellen worden bepaald;
  • het gedrag van de gebruiker.
Dankzij een aantal onderzoeksprojecten beschikt het laboratorium LG nu over een unieke uitrusting in België voor de voorspelling van het daglicht in gebouwen.

Het laboratorium stelt zijn infrastructuur ten dienste van:
  • architecten en studiebureaus die studies kunnen uitvoeren tijdens de ontwerpfase van hun projecten;
  • aannemers en bedrijven die gespecialiseerd zijn in daglichtsystemen;
  • architectuurscholen en –instituten die hun studenten bewust willen maken van de wisselwerking tussen licht en gebouw;
  • industriëlen die het gedrag van bepaalde systemen wensen te karakteriseren.
Om op de hoogte te blijven van normatieve, technische en technologische evoluties volgt het laboratorium LG, via het WTCB, de activiteiten van het Belgisch Instituut voor de Verlichtingskunde (BIV), de Commission Internationale de l’Eclairage (CIE), evenals van de werkgroepen ‘taak 31’ en ‘annex 45’ van het Internationaal Energieagentschap (International Energy Agency of IEA).