Laboratorium licht

Laboratorium licht

De onderzoeksactiviteiten hier voorgesteld behoren tot het algemeen kader van de activiteiten van het WTCB -Wetenschappelijk Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf - Afdeling Bouwfysica en Binnenklimaat.

1.1. Het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB)

Het WTCB is een collectief onderzoekscentrum binnen de bouwsector, opgericht in 1960.

Met een personeelsbestand van ongeveer 200 werknemers, bestaan de activiteiten nagenoeg alle domeinen van de bouw. Dankzij een multidisciplinaire benadering, kunnen de meest ingewikkelde problemen die zich in de bouwsector voordoen, behandeld worden.

Logo WTCBHet centrum bestaat uit gespecialiseerde afdelingen : structuren, geotechniek en uitvoeringsprocedures, materialen, dakelementen en gevels, technische uitrusting en automatisatie, bouwfysica en binnenklimaat, bouwchemie en informatica.

1.2 Afdeling bouwfysica en binnenklimaat

De activiteiten rond daglicht binnen het WTCB vallen onder de Afdeling bouwfysica en Binnenklimaat. Binnen deze afdeling tracht men de kwaliteit van de gebouwde omgeving te verbeteren zonder het binnencomfort en de energetische efficiëntie uit het oog te verliezen. De afdeling omvat 5 activiteitsgebieden: 'Energetische aspecten van gebouwen', 'Ventilatie en Kwaliteit van Binnenlucht', 'Akoestiek', 'Verwarming, Ventilatie en Air-Conditionning Installaties' en 'Licht en Straling'.

Elkeen uit het team van 21 personen heeft zijn of haar eigen specialiteit, maar de integratie van de 5 disciplines is onontbeerlijk om een totaalbeeld te krijgen van de interactie tussen alle aspecten van het binnenklimaat.

1.3 Het binnenklimaat als uitgangspunt

In de filosofie van de afdeling, speelt de bewoner een belangrijke rol. Een gebouw moet in de eerste plaats een aangename leefomgeving aan haar bewoners bieden door het verzekeren van een visueel, een thermisch en een akoestisch comfort met daarbovenop nog een goede luchtkwaliteit.

Deze 4 comfortparameters zijn bepalend voor het welzijn van de bewoner. Het binnenklimaat wordt gecontroleerd door twee hoofdelementen: het omhulsel van het gebouw en haar uitrusting.

Het omhulsel van het gebouw is het eerste element dat de bewoners beschermt tegen het buitenklimaat en dat het binnencomfort verzekert. De uitrustingen zijn nodig om de regeling van de binnenomgeving te verzekeren wanneer het gebouw de comfort eisen niet alleen kan verzekeren.

Bij het ontwerp van het gebouw en haar uitrustingen moet men rekening houden met het buitenklimaat, de energie en de omgeving, met de economische haalbaarheid evenals met de noden en wensen van de bewoner, zijn gewoontes,...