"ENERGIEBEWUST BOUWEN !"

EEN ACTIE VAN HET WAALSE GEWEST VOOR ENERGIEBESPARENDE NIEUWBOUWWONINGEN

LAAT UW PROJECTEN EN WERKEN BRUISEN VAN ENERGIE


Sinds januari 2004 kunnen architecten en aannemers een oorkonde van doeltreffend energiegebruik ondertekenen. Als compensatie zullen de bouwprofessionelen, die zich hiertoe verbinden, niet enkel kunnen rekenen op de technische ondersteuning van het WTCB en de universitaire teams, maar zullen ze eveneens vermeld zijn op een lijst die zal verspreid worden naar een ruim publiek van kandidaat-bouwers. Bovendien zullen de in dit kader uitgevoerde woningen voorzien worden van een attest waarin gecertificeerd wordt dat ze energiebewust ontworpen en uitgevoerd zijn.

De actie "Energiebewust bouwen" steunt op drie belangrijke principes :
  • de bevordering van de wisselwerking tussen het aanbod en de vraag naar nieuwe energiebesparende woningen;

  • het voorstellen van een technologische adviseer- en begeleidingsdienst voor geïnteresseerde architecten en aannemers;

  • het aanbieden van energetische kwaliteitsgaranties aan de bouwheren; deze garanties zullen aan het einde van het bouwproces in de vorm van een attest gegoten worden.
Dankzij een goed geïsoleerd gebouwomhulsel, een correcte ventilatie, goed presterende of innoverende verwarmings- en sanitaire-warmwaterinstallaties en een goed beheer van de zonnetoevoer kan men met een energiebesparende woning immers de volgende resultaten bereiken :
  • een goed thermisch comfort in de zomer en de winter, evenals een goede kwaliteit van de binnenlucht voor de bewoners;

  • lagere verbruikskosten dankzij energiebesparingen, en dit voor een beperkte meerkost aan de woning;

  • een milieuvriendelijke woning, wat in de lijn ligt van de doelen van het Kyoto-protocol en van de duurzame ontwikkeling.
De vraag van bouwheren naar dit type gebouwen wordt almaar groter; de premies die voor 2004 vastgelegd zijn door het Waalse Gewest in het kader van het Energiefonds, zullen deze tendens nog versterken.

Last but not least : de eerste 150 woningen, die het attest "Energiebewust bouwen" verkrijgen, zullen bovendien een subsidie van 1.250 EUR ontvangen, te verdelen tussen de architect en de kandidaat-bouwer.

Interesse voor dit initiatief?
Bent u ervan overtuigd dat de energieprestaties van woningen een kolfje naar uw hand zijn?

Laat uw projecten en werken bruisen van energie en ontdek snel de actie "Energiebewust bouwen" op de volgende website :

Réinventons l'énergie http://energie.wallonie.be

Telefoonnummer voor bouwprofessionelen :
02/716.42.11 (WTCB - Technisch Advies)
Région Walonne