Ventileren is een must

Goed ventileren’ is de boodschap bij zowel nieuwbouw als renovatie. Maar hoe goed is goed? De nieuwe Technische Voorlichting (TV) 258 ‘Praktische gids voor de basisventilatiesystemen voor woongebouwen’ zit vol nuttige informatie voor de verschillende bouwprofessionelen die betrokken zijn bij de ventilatie van een woongebouw.

 
Logo: Outil de calcul
Elke ventilatieproject loopt volgens vier fasen. Hieronder geven we een kort overzicht van enkele belangrijke aspecten binnen de ontwerpfase, de indienststellingsfase en de onderhoudsfase. Deze aspecten, en nog vele andere, worden in de TV 258 verder toegelicht aan de hand van tekeningen, schema’s en afbeeldingen. Bij deze TV hoort bovendien ook een rekentool, OPTIVENT. Wanneer de tool toegepast kan worden bij onderstaande acties, staat in het document aangeduid met het symbool hiernaast.  

Het ontwerp
 • Bepaling van de ventilatiedebieten
 • De te kiezen regelstrategie
 • Positie van de luchtopeningen in de gebouwschil
 • Capaciteit van de natuurlijke componenten, o.a. de doorstroomopeningen
 • Plaats van de ventilatiegroep
 • Geluidsdempers, isolatie van kanalen, type en positie ventielen
 • Ontwerp en dimensionering van het luchtdistributienetwerk
 • Selectie van de ventilator en de ventilatiegroep
De indienststelling
 • De afstelmethode (twee varianten)
 • Meting van de debieten en van het opgenomen elektrische vermogen
Het onderhoud
 • Inspectiefrequentie voor de verschillende componenten van het ventilatiesysteem
 • Onderhoudswerken gebruiker en vakman


 
Download TV 258
in PDF-formaat.